071 – Stille Nacht

71 Stille Nacht

Print dit lied Print dit lied word 

1.Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
2.Hulploos Kind, heilig Kind,

Dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

 3.Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 

 

141 – A We wish you a merry Christmas

141A We Wish you a merry Christmas pdf

Print dit lied Print dit lied word 

Allen              We wish you a merry Christmas (3X)

and a happy New Year!

Good tidings for you, and all of your kin,

Good tidings for Christmas and a happy New Year!

 

Dames           Oh bring us some figgy puddung (3X)

And bring it out here!

Good tidings for you, and all of your kin,

Good tidings for Christmas and a happy New Year!

 

Heren            We won’t go until we got some (3X)

So bring some out here!

Good tidings for you, and all of your kin,

Good tidings for Christmas and a happy New Year!

 

Allen              We wish you a merry Christmas (3X)

and a happy New Year!

Good tidings for you, and all of your kin,

Good tidings for Christmas and a happy New Year!

Ik wens jou een vrolijk Kerstfeest (3X)

En een Gelukkig Nieuw Jaar!

 

253 – Santa’s party

 

253 Santa’s party PDF 

253   Santa’s party     (Let op: bij refrein: alt bovenste balk, sopraan

                                       onderste)          

S + A               Santa’s coming to town tonight

And he’s gonna make you sing

Those christmas songs   and Christmas   rhymes .

The presents   he will bring

Are the best you’ve ever had in your    life

You remember

It’s been a cold    December

refrein           ‘cause everybody   let’s go to Santa’s party.

Allen              It’s Christmas time Christmas time Everybody

will need somebody   It’s christmas time.

 

Mannen        At Santa’s place we’ll decorate a big big Christmas tree

beneath the mistletoe

We’ll go K I S S I N G You’re the best I’ve ever had in my life

You remember

It’s been a warm   December

refrein           ‘cause everybody   let’s go to Santa’s party.

Allen              It’s Christmas time Christmas time Everybody

will need somebody   It’s christmas time.

 

Alt                   Come it’s cold outside

You better stay here by the fire   side

by the fireside

S                     side

S + A               ‘cause everybody   let’s go to Santa’s party.

Allen              It’s Christmas time Christmas time Everybody

will need somebody   It’s christmas time.

refrein           ‘cause everybody   let’s go to Santa’s party.

Allen              It’s Christmas time Christmas time Everybody

will need somebody   It’s christmas time.

Alt                   You remember

It’s been a wonderfull December.

S                     cember.

250 – Imagine

250 Imagine.docx pdf

Print dit lied Print dit lied word 

Mannen          Imagine there’s no heaven.

S + A                there’s no heaven.

Mannen          It’s easy if you try

S + A                if you   No hell below us

Mannen          try__ below us      Only sky,_ only sky.

S + A                Above us only sky.

 

S + mannen    All____ the people,

A                     Imagine all the people,

Allen               living for today.

A                     Ah ah  ah

S                      Ah

Mannen          Imagine there’s no countries.

Allen               It isn’t hard to do.

S + A                To do__

Mannen          Nothing to kill

Allen               or die for.

And no religion too.

 

S + mannen    All

A                     Imagine all

Allen               the people,

Living life in peace.

A                     You

Allen               You may say I’m a dreamer

S                      A dreamer

A                     A dreamer

Mannen          But I’m not the only one.

Allen               I hope some day you join us.

And the world will be as one.

 

Mannen          Imagine no possessions.

S                      Imagine no

A                     Imagine no

Mannen          I wonder if you can

S                      I wonder if you__ wonder if you know

A                     I wonder if you wonder if you know

Mannen          No need for greed

Allen               of hunger.

A brotherhood of man.

 

S + mannen    All the people,

A                     Imagine all the people,

Allen               sharing all the world.

A                     You.

Allen               You may say I’m a dreamer.

S                      A dreamer

A                     A dreamer

Mannen          But I’m not the only one.

Allen               I hope some day you join us.

And the world will be as one.

 

252 Vertaling Sound of Silence

Vertaling van The sound of silence

Hallo duisternis, mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Want een visioen plaagt me
Laat zijn zaad achter terwijl ik slaap
En het visioen is geplant in mijn gedachten
Toch blijft
Vanbinnen het geluid van stilte
In rusteloze dromen liep ik alleen
Nauwe straten van kinderkopjes
Onder het licht van een straatlantaarn
Ik draaide mijn kraag naar de kou en de damp
Wanneer mijn ogen gestoken worden door het felle neonlicht
Dat de nacht in tweeën spleet
En geraakt door het geluid van stilte

En in het naakte licht zag ik
Tienduizend mensen misschien meer
Mensen sprekend zonder te praten
Mensen horend zonder te luisteren

Mensen schrijven liedjes dat niemand zal zingen
En niemand durfde
Het geluid van stilte lastig te vallen

‘Gekken’ zei ik, ‘Jullie weten niet
Dat stilte als kanker groeit.
Hoor mijn worden ze leren je misschien iets,
Pak mijn armen ze kunnen je misschien aanraken.’
Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels,
En echoden
In de putten van stilte

En de mensen bogen en bidden
Naar de neon god die ze gemaakt hadden
En het teken flitste uit zijn waarschuwing
In de woorden die zich vormden
En het teken zei, ‘de woorden van de profeten zijn geschreven
Op de muren van de metro
En flatgebouwen.’
En fluisterden het geluid van stilte

252 – Sound of Silence

252 The sound of silence pdf

 

252             The sound of silence

Allen              1. Hello darkness, my old frien – nnnnnd,

I’ve come to talk with you again – nnn

Because a vision softly creepin – nn

Left its seeds while I was sleepin – nnn

And the vision    that was planted in my brain

Still remain – nnns

Within the sound              of silen – nnnnce.

 

  1. 2. In restless dreams I walked alone – nnn

Narrow streets of cobble stone –nnn

neath the halo of an east streat lam – mmp

turned my collar to the cold and dam – mmp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night.

And toughed the sound               of silen – nnnnce.

 

S + A              3. And in the naked light I saw

Mannen        may be more

S + A              Ten thousand people, may be more.

Mannen        may be more

S + A              People talking without speaking

Mannen        without speaking

S + A              People hearing without listening

Mannen        without listening

Allen              People writing songs

that voices never share

And no one deared

Disturb the sound             of silen – nnnnce.

 

S + A              4. Fools said I, you do not know

Mannen                                           do not know

S + A              Silence like a cancer grows

Mannen                                silence grows

S + A              Hear my words that I might teach you

Mannen                                that I might teach you

S + A              Take my arms that I might reach you

Mannen                                that I might reach you

Allen              But my words

like silent raindrops fell,

Echoed in the sound                     of silen – nnnnce.

 

Mannen        5.  And the people bowed and prayed

S + A                                                 bowed and prayed.

Mannen        To the neon God they made.

S + A                                                  bowed and prayed.

Mannen        And the sign flashed out its warning

S + A                                                              its warning

Mannen        In the words that it was forming

S + A                                                  was forming

Allen              And the signs said, the words of the prophets

Are written on the subway walls.

And tenement halls

whisper’d in the sounds

of silen – nnnnce. (2 X)

 

 

 

 

 

 

067 – Top of the world

Print dit lied Print dit lied 

67 Top of the world (pdf printen)

S                                 1. Such a feeling’s coming over me.

There is wonder in most everything I see.

Not a cloud in the sky got the sun in my eyes

and I won’t be surprised if it’s a dream.

Everything I want the world to be

Is now coming through especially for me.

And the reason is clear, it’s because you are here.

S + mannen             You’re the nearest thing to heaven that I’ve seen.

 

Refrein                      I’m on the top of the world looking

Down on creation and the only explanation I can find

Is the love that I‘ve found ever since you’ve been around

Your love’s put me at the top of the world.

 

A                                 2. Something in the wind has learned my name.

And it’s telling me that things are not the same.

In the leaves on the trees and the touch of the breeze

there’s a pleasing sence of happiness for me.

There is only one wish on my mind.

When this day is through I hope that I will find

that tomorrow will be just the same for you and me.

All I need will be mine if you are here.

Refrein 2X

Your love’s put me at the top of the world.

249 – Zoutelande

Print dit lied Print dit lied 

249 Zoutelande (pdf, printen)

Mannen              Niets is beter dan met jou

de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.

Ooh___                Ooh___   Ooh___         in Zoutelande.

S                             Ooh___                 Ooh_________            in Zoutelande.

A                            Maar we hebben geen geld in onze koude handen

dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande.

 

Allen                     Refrein:

En dan zitten we hier in het oude strandhuis.

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm.

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken, ik ben blij dat je hier bent,

blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis.

Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader, ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

 

allen                      Ooh Zoutelande samen

s + mannen        met jou (3 X)

A                            Niets is mooier dan met jou

het land doorkruisen. Op mistroostige plekken

je bij me te hebben

S + A                     samen met jou.

 

Mannen              En te zien dat het goed is,

te zien dat we bruisen. En met wodka en met bokking

tussen reddingsbanden

S + A                     met jou____ met jou____ samen met jou.

 

Allen                     Refrein

 

Instrumentaal

 

Mannen              Ik ben blij dat je hier bent

S + A                     Ik ben blij dat je hier bent

Mannen              Ik ben blij dat je hier bent

Allen                     Ik ben blij dat je hier bent

 

Allen                     1e helft refrein:

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken, ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.

 

Mannen              Ik ben blij dat je hier bent

S + A                     Ik ben blij dat je hier bent

Mannen              Ik ben blij dat je hier bent

 

Allen                     2e helft refrein:

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

 

S + mannen       Ooh       In Zoutelande

samen met jou

In Zoutelande

samen met jou

A                            Ooh       In Zoutelande

In Zoutelande   In Zoutelande

samen met jou

251 – This is what it’s feels like

251 This is what it feels like (printen pdf)

Print dit lied Print dit lied 

251                This is what it feels like

Allen              Oo-wa-oo-oh

Nobody here knocking at my door.

The sound of silence I can’t take anymore.

Nobody ringing my telephone now.

Oh, how I miss such a beautiful sound.

 

Man               And I don’t even know how I survive

S + A              Ah_____

I won’t make it to the shore without your light.

Man               Ah_____

Allen              No I don’t even know if  I’m alive

Oh__, without you now

This is what it feels like.

Oh ____(3 X)

This is what it feels like.

Oo-oh-a

 

A                     Nothing to hold but the mem’ries and frames

S + man        Mm – o

Nothing to hold but the mem’ries and frames    wa hoe   wo hoo

A                     Oh they remind me of the battle I face.

man               Without your love____  I drown

S+ A               Without your love, without you I drown

Man               Oh____ Somebody save me I’m going down.

S                     Oo__ Wo__ I’m going down.

A                     Somebody save me I’m going down.

 

Allen              And I don’t even know how I survive

I won’t make it to the shore without your light.

No I don’t even know if  I’m alive

S + man        Without you now

A                     Oh____, without you now.

Allen              This is what it feels like.

Oh___ (3X)

This is what it feels like.

And I don’t even know how I survive

I won’t make it to the shore without your light.

No I don’t even know if  I’m alive

S + man        Without you now

A                     Oh____ ,without you now.

Allen              This is what it feels like.