Nieuwe leden zijn welkom

 In oktober beginnen de repetities weer. Op woensdag 20 en 27 oktober is er een open avond voor belangstellenden. Kom 2 x vrijblijvend meedoen, stemtest niet nodig. Alleen even aanmelden bij de secretaris, zie contact.

Wij studeren op een repetitieavond 1 of meerdere nieuwe nummers in. Verder zingen wij nummers uit de Top 2000 zoals Viva la Vida, Mag ik dan bij jou, Everything, Angels, Zoutelande enz. Belangstellenden zijn welkom om 19:45 uur en worden begeleid door een aangewezen koorlid. In de pauze een gratis kopje koffie of thee.