Actueel Coronavirus

 De repetities zijn tijdelijk gestopt in 2021. Wij hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien als het weer kan.

Wij studeren op een repetitieavond 1 of meerdere nieuwe nummers in. Verder zingen wij nummers uit de Top 2000 zoals Viva la Vida, Mag ik dan bij jou, Everything, Angels, Zoutelande enz. Belangstellenden zijn welkom om 19:45 uur en worden begeleid door een aangewezen koorlid. In de pauze een gratis kopje koffie of thee.