252 Vertaling Sound of Silence

Vertaling van The sound of silence

Hallo duisternis, mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Want een visioen plaagt me
Laat zijn zaad achter terwijl ik slaap
En het visioen is geplant in mijn gedachten
Toch blijft
Vanbinnen het geluid van stilte
In rusteloze dromen liep ik alleen
Nauwe straten van kinderkopjes
Onder het licht van een straatlantaarn
Ik draaide mijn kraag naar de kou en de damp
Wanneer mijn ogen gestoken worden door het felle neonlicht
Dat de nacht in tweeën spleet
En geraakt door het geluid van stilte

En in het naakte licht zag ik
Tienduizend mensen misschien meer
Mensen sprekend zonder te praten
Mensen horend zonder te luisteren

Mensen schrijven liedjes dat niemand zal zingen
En niemand durfde
Het geluid van stilte lastig te vallen

‘Gekken’ zei ik, ‘Jullie weten niet
Dat stilte als kanker groeit.
Hoor mijn worden ze leren je misschien iets,
Pak mijn armen ze kunnen je misschien aanraken.’
Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels,
En echoden
In de putten van stilte

En de mensen bogen en bidden
Naar de neon god die ze gemaakt hadden
En het teken flitste uit zijn waarschuwing
In de woorden die zich vormden
En het teken zei, ‘de woorden van de profeten zijn geschreven
Op de muren van de metro
En flatgebouwen.’
En fluisterden het geluid van stilte

252 – Sound of Silence

252 The sound of silence pdf

 

252             The sound of silence

Allen              1. Hello darkness, my old frien – nnnnnd,

I’ve come to talk with you again – nnn

Because a vision softly creepin – nn

Left its seeds while I was sleepin – nnn

And the vision    that was planted in my brain

Still remain – nnns

Within the sound              of silen – nnnnce.

 

  1. 2. In restless dreams I walked alone – nnn

Narrow streets of cobble stone –nnn

neath the halo of an east streat lam – mmp

turned my collar to the cold and dam – mmp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night.

And toughed the sound               of silen – nnnnce.

 

S + A              3. And in the naked light I saw

Mannen        may be more

S + A              Ten thousand people, may be more.

Mannen        may be more

S + A              People talking without speaking

Mannen        without speaking

S + A              People hearing without listening

Mannen        without listening

Allen              People writing songs

that voices never share

And no one deared

Disturb the sound             of silen – nnnnce.

 

S + A              4. Fools said I, you do not know

Mannen                                           do not know

S + A              Silence like a cancer grows

Mannen                                silence grows

S + A              Hear my words that I might teach you

Mannen                                that I might teach you

S + A              Take my arms that I might reach you

Mannen                                that I might reach you

Allen              But my words

like silent raindrops fell,

Echoed in the sound                     of silen – nnnnce.

 

Mannen        5.  And the people bowed and prayed

S + A                                                 bowed and prayed.

Mannen        To the neon God they made.

S + A                                                  bowed and prayed.

Mannen        And the sign flashed out its warning

S + A                                                              its warning

Mannen        In the words that it was forming

S + A                                                  was forming

Allen              And the signs said, the words of the prophets

Are written on the subway walls.

And tenement halls

whisper’d in the sounds

of silen – nnnnce. (2 X)